Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Českého rybářského svazu a MO Vysoké Veselí

První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik desítek.
Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce 1886. Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, doktor Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství.
Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochranu říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. Poprvé byly jednotné stanovy, členský příspěvek i principy hospodaření. Prvním předsedou byl pan Oldřich Doležal, tajemníkem dr. Jan Hanzal.

V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu.

V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 255 tis. členů organizovaných prostřednictvím 478 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů.

MO Vysoké Veselí byla založena v roce 1947 a bez přerušení funguje až do dnešní doby. V roce 2007 jsme oslavili jubilejní 60 výročí založení naší MO. Je na místě  vyzdvihnout dobrovolnou činnost dlouholetých funkcionářů organizace  zejména pana Soukupa Karla, Frýby Miroslava, Holmana Oty, Zmátlíka Františka, Vydry Jaroslava, Svobody Josefa, Kykala Františka, Kykala Jaroslava,  Vrány Ladislava, Novotného Jiřího, Deyla Milana , Holmana Luboše a další jako jsou členové výboru, komisí a rybničních vč. rybářské stráže. Členskou základnu naší organizace tvoří 303 členů včetně mládeže.
Za první republiky a po druhé světové válce až do roku 1947 byla situace taková, že pachtýři prodávali povolenky na zakoupený úsek Cidliny. Byli to ve Vysokém Veselí a okolí pánové Odvárko, Vlk, Pacina, Studený, Vaníček a Prokeš. V roce 1947 byla založena samostatná Rybářská organizace. V roce 1950 došlo k jejímu sloučení se smidarskou a skřivanskou organizací. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu.

Český rybářský svaz patří v současnosti mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 260 tis. členů organizovaných prostřednictvím 478 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů. Naše organizace patří k Východočeskému územnímu svazu. Hospodaří v revíru na Cidlině a to od jezu ve Sloupně až ke vtoku náhonu žeretického mlýna o celkové délce 18 km. Do revíru nepatří Javorka. K revíru dále patří nádrž ve Volanicích o rozloze 1 ha, retenční nádrž ve Vysokém Veselí 10,7 ha a skřivanská nádrž 2,5 ha.
Každý spolek většinou funguje díky obětavé práci funkcionářů. Uvádím první výbor organizace a další posloupnost zvolených funkcionářů.
Předseda: Dejl Lad., Kulhánek V., Kučera Fr., Soukup K., Svoboda J.
Místopředseda: Prajs J., Zmátlík Fr., MUDr. Svoboda Vl., Tobolka J., Deyl M.
Jednatel: Frýba Mir., Mgr. Vrána Lad.
Hospodář: Čížek Ota, Podubský, Major Al., Holman Ota, Kykal Fr., Holman Luboš.
Pokladník: Macura K., Škaloud Jar., Mokošín Petr.
Účetní: Soukup K., Kaska M., Novotný Jiří.
Někteří vytrvali ve funkci úctyhodně dlouho. Např. pan Miroslav Frýba vykonával funkci jednatele od založení organizace až do roku 1995, tj. plných 48 let. Pan Jaromír Prajs pracuje v organizaci od samého počátku v různých funkcích až po dnešní dobu. Také současný předseda pan Josef Svoboda je ve funkci od roku 1976.

Činnost Českého rybářského svazu spočívá především ve výkonu rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství. Dalším úkolem je chovat, chránit a lovit ryby, ochraňovat jejich život, chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Místní organizace má k tomu chovné rybníky v celkové rozloze 12 ha a to ve Sběři, Šmejkal ve Vysokém Veselí, Liběšický velký rybník a Patřín u Volanic. Chov násady se úspěšně daří, takže místní organizace  je naprosto soběstačná  a případné přebytky může v rámci povolené obchodní činnosti odprodávat. Také se podílí na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu a vede děti rovněž k ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. V organizaci působí tři rybářské kroužky a to při základních školách ve Skřivanech, Smidarech a Vysokém Veselí. Rybářský kroužek na zdejší škole úspěšně vedl např. pan Karel Mareš a později pan učitel Pavel Calta. Místní organizace též rozvíjí a popularizuje rybářský sport a organizuje rybářské soutěže.

 Obrazek 

optimalizace PageRank.cz